"Χωρίς παρεκκλίσεις από τον κανόνα, η πρόοδος δεν είναι δυνατή."   Frank Zappa, Αμερικανός μουσικός.

ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

TOEIC  •  LOWER  •  GMAT  •  PROFICIENCY  •  TOEFL  •  IELTS

ΑΓΓΛΙΚH ΓΛΩΣΣΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

TOEFL iBT: Test of English as a foreign language internet based.
 
GMAT: Graduate Management Admission Test
 
Σε ποιους απευθύνονται: σε υποψήφιους σπουδαστές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών αγγλόφωνων τμημάτων
Απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικής γλώσσας: Αρχάριο-Μεσαίο-Προχωρημένο
Διάρκεια: 50 2ωρα ή 3ωρα μαθήματα αναλόγως του επιπέδου και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Μέθοδος προετοιμασίας: Fastschool – Accelerated Language Learning.
TOEIC: Test of English for International  Communication : 
Communication skills: Listening, Speaking, Writing, & Reading.
Σε ποιους απευθύνεται: Σε ενήλικες σπουδαστές και εργαζόμενοι όλων των παραγωγικών κλάδων και ειδικοτήτων.
Μέθοδος προετοιμασίας: Fastschool – Accelerated Language Learning 
TOEFL iBT – GMAT Preparation Tests.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ I :
 
JOB INTERVIEWS: Προετοιμασία στη γλώσσα και στο περιεχόμενο των ερωτήσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των ενδιαφερόμενων να εργασθούν σε αγγλόφωνες επιχειρήσεις. 
 
Σε ποιους απευθύνονται: Σε ενήλικες σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των παραγωγικών κλάδων και ειδικοτήτων.
Απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικής γλώσσας: Μεσαίο.
Διάρκεια: 3 2ωρα ατομικά μαθήματα.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ II:
 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Business terminology and basic principles of the Market Economy.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ MARKETING
Business terminology and basic principles of Marketing.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT
Business terminology and basic principles of Management.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Business terminology and basic principles of Advertising.
Διάρκεια: Κάθε σεμινάριο διαρκεί 10 2ωρα μαθήματα.
Απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικής γλώσσας: Μεσαίο.
Σε ποιους απευθύνονται: Κυρίως σε  υποψήφιους σπουδαστές μεταπτυχιακών αγγλόφωνων τμημάτων ΜΒΑ, οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και σχέση με θέματα μικροοικονομίας, μακροοικονομίας , επιχειρηματικότητας , διοίκησης επιχειρήσεων και marketing.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - DISTANCE LEARNING – E-LEARNING:
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ANTIKEIMENA ΣΠΟΥΔΩΝ.
SCREENING ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ.