Περιγραφή της μεθόδου e-learning

Η μέθοδος e-learning είναι η σύγχρονη προσέγγιση στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες όλων των επαγγελματικών και παραγωγικών κλάδων, ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι δεν διαθέτουν χρόνο για τακτικά και προγραμματισμένα μαθήματα. Αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία του διαδικτύου και των προσωπικών υπολογιστών - internet and computer-based learning - σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη υποστήριξη και επίβλεψη από προσωπικό καθηγητή (personal tutor).

Επειδή η διαδραστική τεχνολογία επιτρέπει στο μαθητή να εξασκείται στα επιμέρους γλωσσικά φαινόμενα και ταυτόχρονα να αυτοδιορθώνεται, ο μαθητής ενθαρρύνεται στην προσωπική του προσπάθεια για πρόοδο (self-improvement) και αξιοποιεί πρακτικά την επικοινωνιακή του δεινότητα. Δηλαδή μιλά και κερδίζει την γλωσσική του αυτοπεποίθηση καθώς είναι σε θέση να κατανοήσει αγγλόφωνα προγράμματα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στο internet.

O ρόλος του καθηγητή συνίσταται στο να επιβλέπει, να συμβουλεύει, τηλεφωνικά, με e-mail ή με Skype και να αξιοποιεί τα θετικά αποτελέσματα του μαθητή του για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο. Οι σύντομης διάρκειας διαπροσωπικές συναντήσεις, π.χ. μια ωριαία συνάντηση κάθε μία ή δύο εβδομάδες, έχουν ευεργετικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη της γλωσσικής ικανότητας του σπουδαστή. Στις συναντήσεις αυτές ο μαθητής ερωτά και ο καθηγητής απαντά αναλύοντας το θέμα.

Ο καθηγητής επιβλέπει, βοηθά και ενθαρρύνει κάθε μαθητή ώστε οι στόχοι του μαθητή να επιτυγχάνονται. Άλλωστε η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να δίνει ευχαρίστηση στο μαθητή και να μη δημιουργεί ακόμα άλλη μια υποχρέωση.

Η συγκρότηση του μαθησιακού υλικού στηρίζεται στις μαθησιακές δυνατότητες και ανάγκες του σπουδαστή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατά το δυνατόν αυτονομία του μαθητή. Κατά συνέπεια η επιλογή του διδακτικού υλικού καθορίζεται από κοινού από το μαθητή και από τον επιβλέποντα καθηγητή και σκοπό έχει την άμεση εμπέδωση της καθορισμένης γλωσσικής ύλης, δηλαδή του λεξιλογίου, της μορφολογίας (γραμματικής) και της σύνταξης της υπό εκμάθηση γλώσσας.

Συνδεθείτε στην πλατφόρα μας

 Fastschool eLearning