ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ - PRINCIPLES OF ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN GREEK AND IN ENGLISH

 

Εγκριθήκαμε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΕΟΠΠΕΠ και από το 2016 οργανώνουμε και προσφέρουμε πρόγραμμα με ειδίκευση πάνω στις αρχές της οικονομικής θεωρίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης για εργαζόμενους όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στα ελληνικά και αγγλικά.

Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στα σεμινάρια που βασίζονται σε:

 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΡΧΕΣ MARKETING
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων είναι το επαρκές επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

ΣΤΟΧΟΣ είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά ώστε να βελτιώνουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα και να αναπτύσσονται επαγγελματικά σε αντίστοιχους εργασιακού τομείς.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε ενήλικες εργαζόμενους ή σε ενδιαφερόμενους να εργασθούν σε επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες ή θέλουν οι ίδιοι να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 για τους ενδιαφερόμενους να το παρακολουθήσουν στα Αγγλικά.